ЗДРАВЕ

Хората, които изпитват малко болка, по-рядко помагат на другите

Експериментално проучване, използващо плацебо болкоуспокояващи, показва за първи път пряка връзка между собственото усещане за болка, емпатията и желанието да се помогне на другите. 

Намалената способност на човек да чувства болка в своето тяло води и до понижена съпричастност към други хора, които изпитват болка. До такъв извод стигнали психолози от университета на Виена. 

Екипът, ръководен от Клаус Лам и Хелена Хартман, провел множество експерименти, при които на субектите били дадени плацебо болкоуспокояващи (т.

е. хапчета без фармакологичен агент), които повлияли както на техните емоции, така и на съответната мозъчна дейност. Известно е също, че способността на хората да съчувстват е свързана с това колко полезни са те. 

Социалният невролог Хелена Хартман и нейните трима колеги и съавтори от университета на Виена публикуваха резултатите от експерименталното проучване в списанието Psychological Science.

90 участници били изправени пред ситуация, в която вярвали, че на друг човек се прилагат различни количества болезнени електрически стимули. Участниците обаче имали възможността да намалят предполагаемото количество стимулации чрез упражняване на физическо усилие – стискане на ръчен динамометър, измерващ тяхната сила. 

Преди да направят своя избор обаче, половината от участниците получили предполагаемо болкоуспокояващо (плацебо), докато другата половина не. Вярата, че човек е взел болкоуспокояващо лекарство, вече измеримо намалява собствената му чувствителност към болка, казват изследователите.

„Предишни проучвания вече показаха, че такова плацебо може да намали емпатията. Нашият експеримент сега показва за първи път, че също така намалява желанието да се включи в действително помагащо поведение въз основа на намалената емпатия“, обяснява Хартман. 

Мария ИВАНОВА

Още новини

Back to top button