ЗДРАВЕ

Кой не плаща потребителска такса при прием в болница?

Тъй като получавам различна информация, моля да уточните точно кои хора са освободени от плащане на потребителска такса при хоспитализация в лечебно заведение? При какъв процент на ТЕЛК са освободени от нея?

Андрей Русев, гр. Плевен

Здравноосигурените заплащат потребителска такса по 5.80 лв. на ден за болничния престой – сума, определена с постановление на Министерския съвет, но за не повече от 10 дни годишно (освен ако не са освободени от нея).

Потребителска такса за оказана болнична медицинска помощ не заплащат:

• хора със заболявания, които фигурират в Списъка на освободените от потребителска такса лица, съгласно Приложение №11 към НРД за медицинските дейности, включително, пациенти със злокачествени новообразувания: COO-C97; бременни и родилки до 45 дни след раждането, здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност;

• малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

• пострадали при или по повод отбраната на страната;

• ветерани от войните, военноинвалиди;

• задържани под стража;

• задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

• задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ или лишени от свобода;

• социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

• лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;

• медицински специалисти.

Още новини

Back to top button