Микроблейдинг
ОБЩЕСТВОУ Нас

Напусна ни доц. д-р Миглена Стамболийска

Снимка Pixabay

Доц. д-р Миглена Стамболийска е починалa внезапно на 20 ноември. Тъжната вест съобщиха от УМБАЛ „Света Марина“ във Варна.

„Напусна ни един безкрайно добър човек и приятел, прекрасен колега, еродиран учен и професионалист, пример за подражание със своята честност, всеотдайност, отзивчивост и доброта“, пишат колегите ѝ от университетската болница и МУ – Варна.

Доц. д-р Миглена Стамболийска е родена на 26.04.1954 г. в Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1079 г. От 1981 г. е лекар в Клиниката по гастроентерология. Придобива специалности по вътрешни болести (1984) и гастроентерология и диететика (1986). Последователно е асистент, старши и главен асистент в Учебен сектор по гастроентерология (1981 – 2014).

Завеждащ лекар на гастроентерологично отделение (1997 – 2000), а от 2010 г. до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към Клиниката. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori“.

От септември 2015 г. заема академична длъжност „Доцент“. Автор е на 2 монографии, съавтор на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикации и над 90 участия в национални и международни научни форуми.

Още новини

Back to top button