ОБЩЕСТВОУ Нас

Пука ли се балонът? В тази наша област много нови апаратменти стоят непродадени

Област Добрич се нарежда на десето място в страната по брой въведени в експлоатация жилищни сгради, но броят на продажбите намалява. Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) към трето тримесечие на 2022 г., сочат че броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в тази област на страната е 46, а новопостроените жилища в тях са 105

Спрямо трето тримесечие на 2021 г.

сградите са с 22 повече или с 91.7%, а жилищата в тях се увеличават със 71, или с внушителните 208.8 на сто. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 196 сгради с 581 жилища, София (столица) – 170 сгради с 1 493 жилища, и Бургас – 141 сгради с 553 жилища в тях.

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (45.7%), следвани от тези с три стаи (31.4%). Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през трето тримесечие на 2022 г. в област Добрич е 12.3 хил. кв. м, или със 184.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава със 197.6% до 9.2 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич се оказва значително по-голяма от средната за страната, въпреки че намалява на годишна база – от 127.5 кв. м на 117.4 кв. м. За сравнение в страната средната полезна площ намалява от 97.2 кв. м на 94.4 кв. м през разглеждания период.

С този резултат Добрич е 11-та сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 218.7 кв. м, и Смолян – 172.3 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 66.9 кв. м, и Търговище – 70.0 кв. метра.

Последните данни от Агенцията по вписванията показват, че през третото тримесечие на годината продажбите в областта са били общо 919. Като на годишна база броят им се свива – с 14.35%, в сравнение с предходното тримесечие отново се наблюдава свиване, макар и значително по-малко – с 1%. От началото на годината намалението при броя продажби възлиза на 10,95 на сто.

Още новини

Back to top button