ОБЩЕСТВОПОЛИТИКА

Сметната палата дава ИТН и ДБ на прокуратурата за финансови нарушения

Сметната палата дава на прокуратурата партиите “Има такъв народ” и “Да, България” за финансови нарушения, които са установени по време на одит. В отчетите на ДБ Сметната палата е открила несъответствия при разходването на средства и управлението на имуществото, пише Труд.

Става дума за близо 10 000 лева, които са дарени от Фондация “Заедно в час”, но те са преведени в личната сметка на Христо Иванов, а парите са отчетени неправомерно като разход за дарение на партията.

Сметната палата е установила, че предоставеният годишен финансов отчет на “Да, България” съдържа “неправилни отчитания и несъответствия с приложимата рамка за отчитане на дейността на политическите партии, в т.

ч. Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и вътрешни актове на партията”, пише в одитния доклад на Сметната палата.

“Резултатите от изпълнението на одитни процедури върху определените извадкови единици, констатираните несъответствия и дадените обяснения от ПП ДБ не дават основание за изразяване на увереност по отношение действителния размер на събрания членски внос и неговото вярно и точно отчитане”, пише в доклада на Сметната палата.

Получени са 3 дарения от юридически лица след решението на Конституционния съд от 27 април 2021 г., което ги забранява. Тези дарения впоследствие са върнати. Приходи от държавна субсидия в размер на 280 717 лв. не са отразени в перо “Други приходи” в Отчета за приходите и разходите (ОПР) за 2021 г.

Отчетените приходи от дарения в годишния финансов отчет за 2021 г. са с 23 261 лв. по-малко от декларираните от партията с декларацията по чл. 34 от Закона за политическите партии. Отразените приходи от членски внос в ГФО за 2021 г. не съответстват на отчетените по съответната приходна счетоводна сметка, като са с 280 717 лв. повече.

Друго нарушение е, че в публичния регистър на партията не са публикувани декларации за произход на средствата за 332 дарения, с което е нарушен законът.

В одитния доклад за партията на Слави Трифонов като основание е посочен чл. 58, ал. 1 от Закона за Сметната палата, който казва, че “при наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата”.

Частите от одита, в които е описано нарушението на ИТН, са заличени от публичната версия на доклада, така че не може да се установи какви са засечените от одиторите нередности. По неофициална информация причината са средства, които не са разходвани по предназначение.

Още новини

Back to top button