Микроблейдинг
ПОСЛЕДНИ

Университети харчат, МВР проверява – кой всъщност плаща аванси преди свършена работа по общежития?

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Ако е имало препоръка от МОН при провеждането на процедури за ремонт на общежития университетите да плащат всичко авансово (т.е. 100% авансово плащане на сумите по договора), не всички са я изпълнили. В това число влиза Софийският университет.

Условието в договора му за 5 млн. лв. без ДДС е плащане след извършена работа. Поръчката на УАСГ и Техническия университет обаче е за 100% авансово плащане на договорената сума, установи Аctualno.com.
Припомняме, че на 19-ти ноември ГД „Национална полиция“ (ГДНП) извърши проверка по сигнал в три университета – СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и Техническия университет. Проверката беше направена с цел да се изясни начина, по който са изразходвани милиони левове, отпуснати от държавата за подобряване на общежитията. Припомняме също така, че с постановление на Министерския съвет (ПМС) 219 от 17.08.2020 г. са отпуснати целеви средства на държавните висши учебни заведения, притежаващи студентски общежития, за подобряване на битовата общодостъпна и социална среда в размер на 98 млн. лв., а не както съобщиха от МВР в петък – 68 млн. лв. С ПМС 53 от 18.02.2021г. допълнително са отпуснати още 10 000 000 лв.

„С цел използване на осигурените бюджетни средства, с писмо от Министерството на образованието и науката е препоръчано при подготовката и провеждането на обществените поръчки университетите да заложат възможност за авансово плащане на 100% от стойността на договорите към фирмите-изпълнители. В хода на започналата проверка служители на Отдел „Икономическа полиция“ на ГДНП са изискали от университетите необходимите документи, свързани със сключени договори, гаранции, плащания и извършена дейност, както и с начина на проведените процедури“, съобщиха след проверката от пресцентъра на МВР.

Аctualno.com си постави за цел да направи собствена проверка за няколко университета.

Университети и договори

Голямата поръчка на СУ „Св. Климент Охридски“ е финализирана малко след като е публикувано миналогодишното постановление на правителството. Тя е за строително-монтажни, строително-ремонтни и консервационно-реставрационни работи в сгради на Софийския университет. В това число влизат ректоратът на Университетската библиотека, факултетите по журналистика, биология и богословие, астраномическата обсерватория и метеорологическата станция в Борисовата градина, жилищна сграда в София на ул. „Ген. Гурко“ №7, учебно-научните бази в гр. Елена и в с. Жеравна.

Договорът с консорциум „Рест Строител“ е подписан от стигналия до балотаж ректор на СУ проф. Анастас Герджиков на 17-ти септември, 2020 година. Той е на стойност 5 млн. лв. без ДДС (или 6 млн. лв. с ДДС). В консорциума участват фирмите „Строител“ ЕООД и „Реставрация 02“ ЕООД, като договорът е публикуван в университетския профил на купувача в цялост, заедно с приложенията към него.

Поръчката на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е инженерингова (за проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на сградата на студентско общежитие блок 35 в Студентски град. Явили са се 23-ма кандидати, петима от които са стигнали до финалната права. За изпълнител на първо място е класиран консорциум „Сани Билд 35“, създаден между фирмите „Мирикал“ ЕООД, „Арден“ ЕООД, „Хая-С“ ООД и „Инвестиционно проектиране“ ЕООД. Предложената от обединението цена е 5 040 500 лв. без ДДС.

В проектодоговора е писано, че възложителят ще преведе на изпълнителя сумата, представляваща 100% от стойността на ценовото предложение на изпълнителя в срок до 30 календарни дни след сключване на договора.

До договор обаче още не се е стигнало, тъй като класирането се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията от класираните на второ и трето място. В КЗК по жалбите на консорциум УАСГ Билд (между „Парсек Груп“ ЕООД и „АТМ“ ЕООД) и консорциум „Виас Протект“ (между фирмите „Протект“ ООД, „ВИАС Инженеринг“ ООД, „Би Ес Проект“ ЕООД) е образувано производство. Решение все още няма. Каквото обаче и да е то, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Поръчката на Техническия университет в София също е инженерингова. Отнася се за ремонт на студентско общежитие блок №2. На конкурса са се явили 21 кандидати, но е отворена само ценовата оферта на „Инфра експерт“ АД за малко над 5 млн. лв. Останалите претенденти са отстранени с множество мотиви, но един от тях се повтаря при повечето – че са предложили отчитане на строително-монтажните работи, измерване на количествата и обеми дейности преди да бъдат предложени за плащане, че се отчитат и подлежат на заплащане само действително извършени видове и количества СМР. Това е счетено за „пряко противоречие с условията, при които е обявена обществената поръчка“, тъй като в обявлението и документацията възложителят изрично е предвидил, че средствата за изпълнение на поръчката са предоставени с ПМС219/2020 г. „Всички плащания се извършват съгласно проекта на договор, където всъщност е предвидено 100% авансово плащане“, се посочва в мотивите.

Изборът на изпълнител е обжалван пред КЗК и ВАС от консорциум „Азиакс Ателие Караджов 2020“, като двете инстанции са се произнесли в полза на възложителя, но договор все още не е публикуван.

Техническият университет има и още една поръчка – СМР за жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ЖК „Студентски град“ с прогнозна цена 2 666 666 лв. без ДДС. Стартирана е през юли месец тази година. За участие в нея оферти са подали 8 кандидата и не е финализирана още. Даже ценовите им оферти не са отворени. Тук обаче е предвидено авансово плащане в размер на 30% от стойността по договора.

Поръчката на Медицинския университет в София е инженерингова – за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в бл. 56, секция „Б“. Кандидатите са 15 на брой, като договор е сключен на 7-ми юни тази година с консорциум между фирмите „Билд Инженеринг 09“ ЕООД и „ДАЕЛ – 2008“ ЕООД, чиято оферта е за 2 133 400 лв. без ДДС. Авансовото плащане тук е 15% от стойността на договора.

Националната музикална академия „Пенчо Владигеров“ няколко пъти не може да довърши процедурата за ремонт на студентското общежитие в бл. 10 в Студентски град и я прекратява с мотив, че всички подадени оферти не отговарят на условията на възложителя. Последно е предприето пряко договаряне с покана до три фирми. По средата на октомври е решено да се сключи договор с фирмата „Дедал-1995“ ООД за 2 975 012 лв. без ДДС. Договор не е публикуван още, но в проекта му е предвидено 100% авансово плащане на сумата.

Инженерингова е и поръчката на Университета по хранителни технологии в Пловдив за СМР на студентското общежитие „Марица“ №3. През ноември месец миналата година имат подписан контракт с „Хидрострой“ АД за 2,9 млн. лв. без ДДС и е договорено авансово плащане на 100% от сумата.

Коментари

Коментара

loading…There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

.’.’ .’text/javascript’>

Още новини

Back to top button