Русия

За руското председателство в органите на ЕАЕС, 2023 г

/NovinarBG.com/ От 1 януари 2023 г. Русия по приоритетен ред пое председателството в органите на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) – Висшият Евразийски икономически съвет се оглави от президента на Руската федерация В.В. Путин, Евразийски междуправителствен съвет – министър-председателят на Руската федерация М.В. Мишустин и Съвета на Евразийската икономическа комисия – вицепремиерът на Руската федерация А.Л. Овърчук.

В обръщението си към лидерите на страните-членки на ЕАЕС през януари 2023 г. по повод началото на руското председателство в ръководните органи на Съюза Владимир Путин отбеляза: „… от основаването си през 2015 г. Евразийският икономически съюз се развива стабилно, ясно демонстрирайки своето търсене. Абсолютният обем на взаимната търговия на държавите-членки на Съюза за този период се увеличи с 60% и през 2021 г. достигна исторически максимум от $73,1 млрд., докато обемът на външната търговия нарасна с 46% до $846,3 млрд. Всяка година делът на не- стоковите стоки с висока добавена стойност нарастват във вътрешния търговски оборот на Съюза. Увеличението на общия БВП на глава от населението възлиза на 28,7%, а делът на плащанията в национални валути доближава 75%.

Говорейки за приоритетите на руското председателство в органите на ЕАИС през 2023 г., Владимир Путин идентифицира шест основни направления:по-нататъшно изпълнение на Стратегическите насоки за развитие на евразийската интеграция до 2025 г.; необходимостта от разработване на стратегически документи за следващите пет години; инвестиционно сътрудничество между страните; по-нататъшно изпълнение на цифровата програма; задълбочаване на сътрудничеството с международните регионални икономически организации.

Въз основа на приоритетите на руското председателство в органите на Съюза, очертани от президента на Руската федерация, Бордът на ЕИО разработи и одобри съответния План за действие за осигуряване на практическото им изпълнение, който по-специално идентифицира 12 основни задачи. и планира да изпълни около 80 дейности през 2023-2027 г., сред тях включително и:

– актуализиране на целите за глобалното и регионалното позициониране на Съюза като част от работата по формирането на Основните насоки за международната дейност на ЕАЕС за 2024 г.;

– подготвя предложения за развитие на сътрудничеството в разработването и внедряването на съвременни научни и технологични решения в приоритетни икономически дейности за индустриално сътрудничество в рамките на Евразийския икономически съюз;

– да се разработи въпросът за изготвянето на нови документи за дългосрочно планиране, които ще определят основните вектори на интеграционното взаимодействие за периода до 2030 г. и 2045 г.;

– осигурява разработването на стратегическа програма за научно-технологично развитие на Евразийския икономически съюз за дългосрочен период;

– разработване на списък от съвместни мащабни високотехнологични проекти, които могат да станат символи на евразийската интеграция;

– осигурява изпълнението на Целевата програма за развитие на интегрираната информационна система на Евразийския икономически съюз до 2027 г.;

– изготвя предложения за укрепване на продоволствената сигурност и широк набор от мерки, насочени към по-нататъшното развитие на селскостопанския сектор;

– разработване на въпроса за възможността за създаване на евразийска рейтингова агенция;

– изготвяне на план за действие („пътна карта“) за изпълнение на основните насоки и етапи на координираната (съгласувана) транспортна политика на държавите-членки на ЕАЕС за 2024-2026 г.;

– да осигури изграждането на систематичен диалог с външни партньори като ШОС, АСЕАН, ОНД, МЕРКОСУР и други регионални икономически асоциации на базата на подписани документи за сътрудничество.

Една от най-важните области, на които Русия планира да обърне специално внимание през 2023 г., беше постигането на технологичен суверенитет и развитието на индустриалното сътрудничество, което ще изисква огромни финансови инвестиции и не обещава бърз резултат.

По-специално, през март тази година ЕАЕС реши да създаде консорциум от институции за развитие от държавите-членки на Съюза за подобряване на инвестиционния климат в регионите и увеличаване на инвестиционната активност и подготви предложения за кооперативно сътрудничество между държавите-членки в производството на медицински изделия, през май миналата година беше подписан Меморандум за създаване на Евразийски мрежов университет за професионално обучение на персонал за общия пазар на труда и формиране на единно образователно пространство на ЕАЕС.

Евразийският съюз има всички възможности да се превърне в един от мощните полюси на възникващия многополюсен свят, да бъде притегателен център за всички независими държави, които търсят сътрудничество с ЕАЕС. За целта е необходимо да се насърчава по-нататъшното задълбочаване на интеграцията във всички области – в политическата, икономическата, индустриалната, финансовата и технологичната сфера.

Държавите-членки на Съюза ще трябва да обединят усилията си, за да разработят и внедрят напреднали научни и технически решения във водещи сектори на икономиката, като автомобилната и химическата промишленост, транспортното инженерство, микроелектрониката, самолетостроенето, корабостроенето, фармацевтиката, цифровите екосистеми, алтернативната енергетика, агротехника, биотехнологии и семепроизводство.

Сътрудниците на Евразийската икономическа комисия и националните експертни общности е необходимо заедно да оценят хода на реализацията на действащите «Стратегически направления за развитие на евразийската икономическа интеграция до 2025 година» и още през текущата година да пристъпят към подготовката на новите документи за дългосрочно планиране, които ще определят основните вектори на интеграционното взаимодействие за периода до 2030 и 2045 години.

С цел укрепване на продоволствената сигурност се предлага съвместно разработване на широк набор от мерки, насочени към по-нататъшното развитие на селскостопанския сектор. ЕАЕС традиционно заема водеща позиция в енергийния сектор. Несъмнено работата по създаването на общи енергийни пазари трябва да продължи систематично и проверена стабилна основа.

Последователното намаляване на икономическите рискове, които използването на чуждестранни валути и платежни системи създава за взаимната търговия, също е неотложна задача. Хармонизирането на финансовите пазари трябва да създаде благоприятни условия капиталите на страните – членки да останат в рамките на асоциацията и да се инвестират в националните икономики.

Препоръчително е да се проучи възможността за създаване на евразийска рейтингова агенция, която да предоставя инструменти за оценка, които да обслужват нарастващата икономическа активност на територията на макрорегиона на Съюза.

По-нататъшното задълбочаване на интеграционното взаимодействие до голяма степен ще зависи от изравняването на конкурентните условия за предприятията на Съюза, включително чрез сближаване на данъчното регулиране, въвеждането на съвременни методи на данъчно администриране, както и унифицирането на митническите процедури с помощта на система за управление на риска по нашите външни граници.

От особено значение е изграждането на взаимноизгодно и равноправно сътрудничество между Съюза и външни партньори и международни асоциации, като се отчита положителният ефект от прилагането на съществуващите споразумения с трети страни за свободна търговия.

Страните членки на Съюза възнамеряват да продължат да допринасят за завършването на текущата работа по подобни споразумения с Египет, Иран и Индия, както и да активизират нови преговорни области, включително с Индонезия и ОАЕ.

Разширяването на географията на международните отношения и контактите на ЕАЕС с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, ще допринесе за увеличаване на износа на „съюзни“ продукти и изграждането на нови логистични вериги. ЕАЕС може да играе ролята на един от ключовите центрове за формирането на Голямото евразийско партньорство.

Превод: ЕС

Новинар

Очакваме ви. Поканете и ваши приятели и близки. Ще научите най-важните и геополитически и вътрешнополитически новини от най-добрите български анализатори.

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков – доктор по философия, главен редактор на ‘Поглед.Инфо’ и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: ЛИНК КЪМ YOUTUBE/c/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%A2%D0%92″ target=“_blank“>ЛИНК КЪМ YOUTUBE

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/novinitednes

Влизайте директно в сайта www.novinarbg.com . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!??

Стани приятел на Новинар и във Facebook и препоръчай на своите приятели

Още новини

Back to top button