Микроблейдинг
Криминални Новини

Доказаха в съда, че следователка-пиянка кърка на работа

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди наказанието за столична следователка за това, че системно е пила алкохол на работното си място – както в сградата, така и на двора и на изхода на службата си. Така беше сложен край на казуса с Радиана Абдулова от следствения отдел на Софийската градска прокуратура, започнал преди 3 години и минал през няколко състава на ВАС.

През 2019 г. градският прокурор на София предложи срещу следователката да бъде образувано дисциплинарно производство за системна употреба на алкохол в работно време. Според шефа на СГП това е довело до „компрометиране на честта на магистрата в професията и обществото като деянието е системно и доказано противоправно“ и така Абдулова е нарушила етичния кодекс, правилата за работа и е уронила престижа на съдебната власт и заради това поиска нейното уволнение.

ПК на ВСС образува дисциплинарка и по нея са били разпитани няколко свидетели. Те твърдели, че са виждали Радиана Абдулова в неадекватно състояние и предполагат, че това се дължи на употребата на алкохол. Самата Абдулова пък е казала, че има здравословни проблеми, заради които приема лекарства, които водят до световъртежи и заради това състоянието ѝ е било неадекватно.

Дисциплинарният състав обаче прие, че Абдулова пие на работното си място, за което говорели излъчваният от нея мирис на алкохол, завален говор, треперещи ръце, отпуснатост на тялото, залитане, подпиране и падане, като заключил, че това е доказано за 17 август 2018 г. и 26 юни 2019 г.

Съставът предложил, а на 27 май 2020 г. Прокурорската колегия реши да накаже Адбулова със „забележка“ за уронване на престижа на съдебната власт.

Следователката обаче обжалва наказанието. В началото на 2021 г. тричленен състав на ВАС отмени „забележката“, защото твърдението за употреба на алкохол на работното място се основава само на свидетелски показания, а липсват медицински доказателства за това.

През юли с.г. обаче петчленен състав на ВАС отмени решението на първата инстанция с мотива, че употребата на алкохол може да се доказва в съда с всички допустими доказателствени средства, включително и само със свидетелски показания. Това се отнася обаче за случаите, когато предмет на доказване е само употребата, а не точното количество алкохол, което се определя с тестове и изследвания според Наредбата за установяване концентрацията на алкохол и наркотици, каза още ВАС и върна делото на друг тричленен състав.

Новият тричленен състав на ВАС вече потвърди решението на Прокурорската колегия за наложеното наказание „забележка“ на Радиана Абдулова.

Съдът изтъкна, че според показанията на двама следователи (и.ф. шефът на СО към СГП Илиян Танчев и Елена Динева) и на две служителки, на 26 юни 2019 г. Абдулова е била в нетрезво състояние на работното си място.

Танчев разказал, че на тази дата му се обадила градският прокурор на София Емилия Русинова, за да му каже, че следователката е пуснала идентични писма за удължаване на срок по досъдебно производство. Заради това Танчев извикал Абдулова на разговор. По думите му, когато дошла, тя била бледа, неспокойна, с поглед, различаващ се от обичайния ѝ и силно миришела на алкохол. И.ф. шефът на СО на СГП я изпратил да донесе въпросните писма, но Абдулова така и не се върнала. Заради това Илиян Танчев казал на служителка да я намери. Жената на два пъти напомнила по телефона на следователката, че я чакат, но тя пак не отишла в кабинета на шефа.

Накрая Илиян Танчев и следователката Елена Динева отишли в стаята на Радиана Абдулова. Намерили я да седи на бюрото си, като прозорецът и вратата били отворени. Танчев попитал Абдулова дали отново е пила алкохол и тя потвърдила. Танчев се върнал в кабинета си и казал на служителката да извика сина на следователката, за да я прибере. Пред дисциплинарния състав и.ф. шефът на СО на СГП заявил, че негови колеги и друг път са виждали Абдулова в неадекватно състояние и предположил, че и граждани, които посещават сградата, също са станали свидетели на това поведение.

Следователката Елена Динева потвърдила казаното от Танчев. По думите ѝ Абдулова трудно си движела ръцете, които силно треперели, със затруднения извършвала всякакви движения, не реагирала на зададения въпрос за писмата и едва при повтарянето му, казала „да“. Също така утвърдително отговорила и на питането дали е употребила алкохол и обещала повече да не го прави.

Друга служителка пък разказала, че на 17 август 2018 г., когато си тръгвала от работа, е видяла Радиана Абдулова, която не можела да се държи на краката си и се клатела. Служителката уведомила за това Елена Динева. А малко по-късно видяла непознат за нея мъж да помага на следователката да пресече улицата.

След като изясни фактите, тричленният състав на ВАС посочи, че е налице нарушение на етичния кодекс като поведението на Радиана Абдулова не е съвместимо с морално-етичните правила.

Следователката обжалва решението на първата инстанция, но петчленен състав на ВАС потвърждават наказанието. Върховните съдии отбелязват, че не се установяват противоречия между свидетелските показания, а напротив – те изцяло кореспондират помежду си и с доказателствата по делото.

window.k_init = window.k_init || []; k_init.push({ id: ‘bgNdkK323960’, type: ‘bn’, domain: ‘hdbcome.com’, refresh: false, next: 0 }); var s = document.createElement(‘script’); s.setAttribute(‘async’, true); s.setAttribute(‘charset’, ‘utf-8’); s.setAttribute(‘data-cfasync’, false); s.src = ‘https://hdbcome.com/f6d0fn51.js’; document.head && document.head.appendChild(s);

Още новини

Back to top button