Криминални Новини

Рашков иска да върне 130 км/час по магистралата

Министерството на вътрешните работи публикува на 13 април за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), става известно от сайта на ведомството.

От МВР посочват, че със законопроекта се цели повишаване на безопасността на движението по пътищата, увеличаване на превантивния ефект на нормативната уредба, подобряване ефективността и ефикасността на контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в нарушителите на правилата за движението по пътищата чрез бързо, ефективно и възпитателно производство. В България, в периода от 2010 г. до 2021 г. по автомагистрали са загинали 529 души. Значително по-високата средна скорост на движение по автомагистралите и другите извънградски пътища допринася за по-тежкия травматизъм, предизвикан от инцидентите, настъпили извън градската среда, отбелязват от МВР. Поради това предлагат намаляване на максимално допустимата скорост по автомагистралите от 140 км/ч да стане 130 км/ч, за водачите, които са с категория „B“.

Според друга редакция на път, обозначен като автомагистрала или скоростен път със съответния пътен знак, е разрешено движението само на пътни превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 70 км/ч, към момента тя е 50 км/ч.

С проекта за промени се въвеждат и разпоредби, регламентиращи по строги санкции за лицата, които извършват „Системно“ тежки нарушения, където глобите стават двойни и тройни. За част от случаите глобите се повишават и при първо нарушение. Временното водачът ще се наказва с лишаване от право да шофират за срок от три месеца и с глоба от 200 лева, а не както досега – „за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.“, когато: няма регистрационни табели на превозните средства; поставил е или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право; откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол; откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението; наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие; при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство и други.

Увеличават се и наказанията за нерегламентирани състезания по пътищата. При системни нарушения глобата става тройна, а шофьорската книжка се отнема за три години. Забранява се още да се поставя фолио на челното стъкло и стъклата на предните странични врати на превозните средства. Повишават се глобите от 100 до 300 лв. на 600 лв. за управление на превозно средство при без шофьорска книжка или когато тя е отнета, както и когато водачът е с установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози. Глобата за паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места става 150 лева. От 50 на 100 лева се увеличава глобата за водачите, когато без уважителни причини не представят в определения срок превозното си средство за технически преглед. За превишаване над 40 км/ч на скоростта в населено място, освен глоба от 600 лв. се предлага и два месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

Същото наказание са предвижда и за превишаване на разрешената скорост от 50 км/ч в извън населено място. От 10 на 30 лева се повишава глобата за този, който не носи определените документи за шофиране на превозно средство, не носи документ за сключена ??адължителна застраховка „Гражданска отговорност“, неправилно използва звуков сигнал в населено място, както и този, който управлява велосипед без светлоотразителна жилетка. Също така от 20 на 100 лева става глобата за водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно; нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение; не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“; неправилно се включва в движението, неправилно се престроява или не спазва предимството на друг участник в движението; нарушава правилата за движение назад; навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път и при неправилно изпреварване, но не създавайки опасност за движението.

В публикувания за обществено обсъждане проект се предлага още пешеходците да се наказват със 150 лева за преминаване през ограждения от парапети или вериги, както и при неспазване светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика. Със 150 лв. ще се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска. Актуализацията на размера на наложените глоби е съобразена с актуализацията на средната брутна работна заплата в страната въз основа на официални данни на Националния статистически институт за периода 2000 г. – 2021 г, обясняват от вътрешното министерство. От МВР посочват още, че с проекта за промени се улесняват процедурите по съобщаване и връчване на издадените фишове, електронните фишове и наказателните постановения. Предвижда се възможност фишовете да се връчват, както лично на нарушителя срещу подпис от контролните органи, посочени в ЗДвП, така и от служители на Министерството на вътрешните работи и на административните органи при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията. Също така връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Чрез надграждане на портала за електронни административни услуги на МВР ще се създаде възможност за разширяване на информацията за дължимите глоби и след тяхното доброволно заплащане, електронен фиш и наказателно постановление се считат за връчени, допълват от МВР. В седемдневен срок от налагането на глобата с фиш, нарушителят може да заплати 80 на сто от размера й. Глобата с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

Като условие за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, законопроектът предвижда да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления, фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП, извършени с представеното за преглед превозно средство. Длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи могат да осъществяват контролните си функции по този закон и от необозначени служебни моторни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Контролът от необозначени служебни моторни превозни средства може да се извършва и с автоматизирани технически средства и системи.

Сигналите за спиране, които се подават от движещи се необозначени служебни моторни превозни средства са едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал и чрез постоянно светещ или мигащ надпис „Полиция!“ на български и английски език и текст с указания към водача или през високоговорителната уредба на моторното превозно средство. В законопроекта е включен и анализ на пътните произшествия в България като се отчита повишение в броя на възникналите пътни инциденти със загинали и ранени през 2021 г. спрямо 2020 г. За миналата година има регистрирани 31 172 пътни произшествия, при които са загинали 561 и са ранени 7609 участници в движението по пътищата, това означава, че сравнение с 2021 г, има 3066 повече катастрофи, 98 повече загинали, а ранените са повече с 488. През миналата година най-много пътни произшествия са допуснати в резултат на извършени нарушения на водачите – 29 914 или 95,96 на сто от общо 31 172, при които са загинали 548 или 97,68 на сто от всички 561 загинали, ранени са 7464 или 98,09 на сто от всички 7609 ранени участници в движението по пътищата.

През 2021 г. при неправилни маневри, несъобразена скорост и отнемане на предимство са регистрирани общо 20 376 произшествия на пътя – 65,37 на сто от всички 31 172, настъпили поради нарушения на водачите. Поради отнемане на предимство, са регистрирани 4649 произшествия. През 2021 г. от загиналите 561 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника е следното: водачи – 295; пешеходци – 94; пътници – 170; работници на пътя – двама. От ранените 7609 участници в движението по пътищата, разпределението по вид на участника е следното: водачи – 3599; пътници – 2551; пешеходци – 1449; работници на пътя – 10. Отчита се увеличение по линия на почти всички пунктове, спрямо 2020 г. През 2021 г. в населените места са регистрирани 22 025 пътни инцидента, а извън населените места – 9147. За същия период на 2020 г. в населените места те са били 20 210, а в извън населени – 7900.

Още новини

Back to top button