НЕВЕРОЯТНИ

Разкриха тайната на дълголетието. Ще се изнандате колко е елементарно

Столетниците, които някога са били смятани за рядкост, са станали нещо обичайно. Всъщност, те са най -бързо растящата демографска група от световното население, като броят им се удвоява приблизително на всеки десет години от 1970 г. насам.

Стремежът към разбиране на тайните зад изключителното дълголетие е интересен и труден. Това включва разкриване на сложното взаимодействие на факторите на генетичното предразположение и начина на живот и как те взаимодействат през целия живот на човека.

Сега скорошно проучване, публикувано в GeroScience, разкри някои общи биомаркери, включително нива на холестерол и глюкоза, при хора, които живеят след 90 години.

Огромен набор от данни

„Това е най-голямото проучване, сравняващо профили на биомаркери, измерени през целия живот сред изключително дълголетници и техните по-краткоживеещи връстници до момента.

Сравнихме профилите на биомаркери на хора, които са живели над 100-годишна възраст, и техните връстници с по-кратък живот и проучихме връзката между профилите и шанса да станеш столетник.

Нашето изследване включваше данни от 44 000 шведи, които бяха подложени на здравни оценки на възраст 64-99 години – те бяха извадка от така наречената кохорта Amoris

След това тези участници бяха проследявани чрез данни от шведския регистър до 35 години. От тези хора 1224, или 2,7%, са доживели до 100 години. По-голямата част (85%) от столетниците са жени.

Включени са 12 кръвни биомаркера, свързани с възпаление, метаболизъм, чернодробна и бъбречна функция, както и потенциално недохранване и анемия. Всички те са били свързани със стареенето или смъртността в предишни проучвания.“

Констатации

„Открихме, че като цяло тези, които са доживели до стотния си рожден ден, имат по-ниски нива на глюкоза, креатинин и пикочна киселина от шестдесетте си години нататък. Въпреки че средните стойности не се различават значително между столетниците и тези, които не са столетници за повечето биомаркери, столетниците рядко показват изключително високи или ниски стойности.

Когато изследвахме кои биомаркери са свързани с вероятността за достигане на 100, открихме, че всички с изключение на два (алат и албумин) от 12-те биомаркера показват връзка с вероятността да се навършат 100. Това беше дори след отчитане на възрастта, пола и тежестта на заболяването .

Хората в най-ниските от пет групи нива на общ холестерол и желязо са имали по-малък шанс да достигнат 100 години в сравнение с тези с по-високи нива. Междувременно хората с по-високи нива на глюкоза, креатинин, пикочна киселина и маркери за чернодробна функция също намаляват шанса да станат столетници.

В абсолютно изражение разликите са доста малки за някои от биомаркерите, докато за други разликите са малко по-съществени.

За пикочната киселина, например, абсолютната разлика е 2,5 процентни пункта. Това означава, че хората в групата с най-ниска пикочна киселина са имали 4% шанс да навършат 100 години, докато в групата с най-високи нива на пикочна киселина само 1,5% са стигнали до 100-годишна възраст.

Дори ако разликите, които открихме, бяха като цяло доста малки, те предполагат потенциална връзка между метаболитното здраве, храненето и изключителното дълголетие.

Разумно е да се мисли, че фактори като храненето и приема на алкохол играят роля. Проследяването на вашите бъбречни и чернодробни стойности, както и глюкозата и пикочната киселина, когато остареете, вероятно не е лоша идея.

Още новини

Back to top button