ОБЩЕСТВОПОЛИТИКА

Смениха ръководството на “Терем – Холдинг“ ЕАД

На заседание на Съвета на директорите на „Терем – Холдинг“ ЕАД, проведено днес, 12 септември 2023 г., за председател на Съвета на директорите е избран Димитър Стойчев, а за изпълнителен директор на акционерното дружество – Калин Димитров.

С Протокол от 7 септември 2023 г. министърът на отбраната, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Терем – Холдинг“ ЕАД, гр.

София, на основание Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му и Устава на публичното предприятие, взе решение за допълване на състава на Съвета на директорите на „Терем – Холдинг“ ЕАД от пет на седем човека и впоследствие избра двама нови членове.

Калин Димитров е старши-лейтенант от резерва. Има значителен опит в управлението на фирми, свързани с отбраната. Заемал е ръководни длъжности в търговски дружества за производство и модернизация на военна техника. Работил е като консултант в сферата на услугите, свързани с новостите, тенденциите и насоките в областта на военната техника, въоръжение, екипировка и обучение.

През есента на 2021 г. организира посещение на делегация от българските Военновъздушни сили за запознаване с възможностите на украинските предприятия за извършване на ремонт на авиационна и друга техника.

Още новини

Back to top button